** พิเศษสำหรับลูกค้า ProNET รับส่วนลดทันที 5% **
เมื่อ Renew ที่ บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เนต จำกัด

** Special Price ! Renew at Phuket Internet Co.,Ltd , Discount 5%

 :: ProNet / New Account
50 Hrs.
375 Baht
1 year : 7.50 B.-/Hr.
80 Hrs.
600 Baht
1 year : 7.50 B.-/Hr.

 :: ProNet / Renew Account
100 Hrs.
535 Baht
1 year : 5.35 B.-/Hr.
150 Hrs.
800 Baht
1 year : 5.33 B.-/Hr.

 :: ProNET / Monthly Cafe
260 Hrs.
900 Baht
30 Days : 3.46 B.-/Hr.
500 Hrs.
1,150 Baht
30 Days : 2.30 B.-/Hr.

 :: ProNET / Unlimited Time/Month
Unlimited Time
320 Baht. / Month (only 1 port)

       Easy, Simple and Fast
       Free 1 POP3 e-mail
       Multilink PPP.*
       Web-based password change
       Online usage check.

CONNECT NUMBER
Phuket         076233299
                       076360055
                       076360000
Phang-Nga   076432331
 
HELP DESK
0-7621-8870-2

 

Home  |  Company Profile  |  Products & Services  |  Dealers  |  Check E-Mail  |  Contact us  
for more information please call....   Tel. : 0-7621-8870-2    Fax. : 0-7621-8720
@ Copyright 2005-2006 , All right reserved. Phuket Internet Co.,Ltd. Nedstat Basic - Free web site statistics